KOOS

Opvang binnen school

Binnen de basisschool zijn alle vormen van opvang aanwezig. Op de opvang zitten kinderen van alle leeftijden gezellig bij elkaar. Voor peuters is er op gezette tijden een aangepast programma.

De inhoudelijke aansturing van de opvang ligt bij de directie van de basisschool. Zo zorgen we voor een soepele overgang naar de basisschool. De administratieve aansturing valt onder Stichting LOOKK.

 
Kinderopvang

Kinderen die nog niet naar school gaan, kunnen binnen school naar de kinder- en peuteropvang. De pedagogisch medewerkers vangen ze met alle geborgenheid, warmte en veiligheid op.

 
Peuterspeelzaal

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is een

veilige en vertrouwde omgeving waarin het kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen.
 
Tussenschoolse opvang

Basisschoolleerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school blijven eten. Dit kan elke dag of af en toe. Een van de meesters of juffen eet met de kinderen mee.

 
Buitenschoolse opvang

Na schooltijd is uw kind van harte welkom bij de buitenschoolse opvang. Hier kunnen de kinderen eerst even bijkomen van de schooldag. Daarna is het tijd om te spelen.

 
Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: koosschiermonnikoog@hotmail.com

 

Kinderopvang

Kinderen die nog niet naar school gaan, kunnen binnen school naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. De pedagogisch medewerkers vangen ze met alle geborgenheid, warmte en veiligheid op.

Tijdens de lunch en na schooltijd heerst er een gezellige drukte als ook de kinderen van de Buitenschoolse Opvang mee komen spelen. De opvang beschikt over een knusse slaapruimte en in verschillende speelhoeken kunnen kinderen naar hartenlust spelen. Buiten is een afgesloten, veilig speelterrein. Vrijwel dagelijks maken we ook, onder begeleiding, gebruik van het grote schoolplein. Als het mogelijk is, doen we samen boodschappen, gaan we naar de kinderboerderij of spelen we in het bos.

Peuteropvang

Naast het reguliere  aanbod is er ook een VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma is met name gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling. Kinderen met een VVE-indicatie gaan 4 à 5 ochtenden naar de peuterspeelzaal afhankelijk van de leeftijd. Kinderen krijgen een VVE-indicatie via het consultatiebureau. Zo leggen de peuters een goede basis en wordt het jonge kind goed voorbereid op de basisschool. Dit is de doorgaande ontwikkellijn die gemeente en scholen graag verder willen vormgeven in het leer-en ontwikkelcentrum.

  

Opbouw van uren

Vanuit de overheid is bepaald dat een peuter tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar 960 uur VVE moet kunnen krijgen . Hierin zit een langzame opbouw van uren gedurende de periode dat een kind naar de peuteropvang gaat. De overgang naar de basisschool zal vervolgens minder groot zijn.

De dagdelen dat uw kind naar de peuteropvang gaat staan vast; er kan niet worden geruild met dagen omdat de indeling gericht is naar leeftijd en personeel.
  

Inschrijven peuteropvang

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij geven u dan graag een rondleiding en komen graag in gesprek met u over uw kind.

  

Opvangtoeslag belastingdienst

Het is handig om nádat u het contract van KOOS via LOOKK heeft ontvangen, uw kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Zo weet u precies hoeveel uren u gaat afnemen. Vraag uw toeslag in elk geval binnen drie maanden nadat uw kind naar de opvang gaat aan om geen toeslag te missen.

Tussenschoolse opvang

Basisschoolleerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school blijven eten. Dit kan op vaste dagen of af en toe. Onder begeleiding van een van de meesters of juffen eten kinderen hun eigen meegebrachte boterham en drinken.

De kinderen die op vaste dagen komen, kunnen gebruik maken van een strippenkaart. Deze kaart staat op familienaam en blijft op school. Kinderen die af en toe overblijven kunnen gepast contant betalen bij de overblijfleerkracht. Kosten strippenkaart 5 strippen € 15,- 10 strippen € 30,- 20 strippen € 60,-

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd is uw kind van harte welkom bij de buitenschoolse opvang. Hier kunnen de kinderen eerst even bijkomen van de schooldag. Met wat fruit en drinken, zitten we allemaal bij elkaar aan de grote tafel. Daarna is er tijd om te spelen. De grotere kinderen kunnen vaak spelen in de gemeenschappelijke ruimte van school. We maken onder begeleiding vaak gebruik van het schoolplein. Soms maken we ook een uitstapje naar de kinderboerderij.

In de vakanties of tijdens studiedagen zijn de kinderen ook welkom bij de opvang. We maken er dan vaak een feestje van: een keer pannenkoeken eten tijdens de lunch of een uitje naar het bos. Ook kunnen we in vakanties soms gebruikmaken van de schoolkinderkeuken om zelf iets lekkers te maken. Kinderen die naar de BSO gaan, kunnen hier voor dezelfde prijs tussen de middag komen eten. Ze hoeven hiervoor niet zelf brood en/of drinken mee te nemen.
 
 

Neem contact op

Adres:

F.H. Gasaustraat 22, 9166 RB Schiermonnikoog