F.Gasaustraat 22, 9166RB, Schiermonnikoog
0519 - 53 13 87
directie@yndemande.nl

Samenwerkingsschool Yn De Mande Schiermonnikoog

Zelfstandigheid, Vrijheid en Samenwerken

Welkom op de website van onze school

Hele leuke Leerkrachten

Het team van onze school bestaat enthousiaste mensen die alles op alles zetten om het beste in uw kind naar boven te halen.

Maak kennis!
Geweldige Leerlingen

De leerlingen op onze school zijn fantastisch in samenwerken. Iets wat altijd goed is op weg naar de toekomst. En zeker ook nodig op Schiermonnikoog. 

Waar werken we nu aan?
Respectvol leren

Onze school heeft respect hoog in het vaandel staan. Respect hebben voor elkaar en voor je omgeving. Om kinderen dat te leren plannen we hiervoor ruimte in tijdens onze lessen.

Check de agenda!
Leuke school

Naast de basisschool zitten ook de kinderdagopvang en peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw. Erg gezellig!  
Dit allemaal in een rustige omgeving, net buiten het centrum van het dorp.

Bekijk het Lytje Hus.

Onze Groepen

Groepen 1 t/m 8
Groep 1/2/3

Eef Veenhuysen en Judith Grilk

Groep 4/5

Jeroen Dwars en Judith Grilk

Groep 6/7/8

Klaas Kruiger

Zelfstandigheid
Vrijheid
Samenwerken

Agenda

Schoolvakanties 2019 – 2020
Vakantiedagen

Herfstvakantie                              19-10-19 / 03-11-19
Kerstvakantie                                21-12-19 / 05-01-20
Voorjaarsvakantie                       15-02-20 / 23-02-20
Goede Vrijdag + Pasen              10-04-20 / 13-04-20
Koningsdag                                  27-04-20  / 27-04-20
Meivakantie                                  25-04-20 / 03-05-20
Hemelvaart                                  21-05-20 / 22-05-20
Pinksteren                                      31-05-19 / 02-06-20
Zomervakantie                             11-07-20 / 16-08-20

Ons bestuur

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen en is in december 2017 benoemd. De volgende mensen zitten in het bestuur: dhr. C van der Kolk (voorzitter), mevr. A Schellekens en dhr. M. Ab.

Het stichtingsbestuur is het bevoegde gezag en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Verder zorgt zij ervoor dat de wet en regelgeving op de juiste manier wordt toegepast en dat onderwijsvoorzieningen op een verantwoorde wijze vorm wordt gegeven.
Het bestuur is de interne toezichthouder en de directeur van de school is gemandateerd bestuurder, conform hetgeen is vastgesteld in het managementstatuut van de school.

Kernwaarden:
Duidelijkheid
Flexibiliteit
Vertrouwen
Transparantie
Humor
Openheid en toegankelijkheid
Zekerheid en stabiliteit
Verantwoordelijkheid
Verbindendheid

Het bestuur hanteert de afspraken zoals verwoord in:
Statuten Bestuur Stichting Samenwerkingsschool
Managementstatuut Samenwerkingsschool
Code Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs (VOS/ABB en AVS)

Neem contact op

Adres gegevens

Adres:    

F.H. Gasaustraat 22, 9166 RB Schiermonnikoog

Telefoon:

0519 – 53 13 87

Email: