Hele leuke Leerkrachten

Het team van onze school bestaat enthousiaste mensen die alles op alles zetten om het beste in uw kind naar boven te halen.

Maak kennis!

 

 

Geweldige Leerlingen

De leerlingen op onze school zijn fantastisch in samenwerken. Iets wat altijd goed is op weg naar de toekomst. En zeker ook nodig op Schiermonnikoog.

Bekijk de groepen

 

 

Wat is er te doen?

Het hele jaar door zijn er activiteiten gepland voor en door de leerlingen. Van sponsorlopen tot musicals, allemaal even leuk. Wie, wat, wanneer?

Check de agenda!

 

 

Opvang in school

Naast de basisschool zitten ook de kinderdagopvang, peuterspeelzaal, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw. Erg gezellig!

Bekijk de opvang

Onze Groepen

Groepen 1 t/m 8

Groep 1/2/3

 

Eef Veenhuysen en Judith Grilk

 

Groep 4/5

Jeroen Dwars

 

Groep 6/7/8

Marnix Boot

 
 
 
Zelfstandigheid
Vrijheid
Samenwerken
 

Het laatste nieuws

Via onze website blijft u altijd op de hoogte van de laatste informatie op school.

Voorlezen

De rol van ouders bij het (voor)lezen is erg belangrijk. Om hen hier nog meer bij te betrekken is vanuit Bibliotheken Noord Fryslân met jullie school afgesproken dat wij in[…]

Read more

Scholen weer open!!

Vanaf maandag 8 februari zijn alle basisscholen in Nederland weer volledig open! De school is open. De tussenschoolse- en buitenschoolse opvang (nog) niet. Vragen en antwoorden over het openstellen van[…]

Read more

Thuisschool

De scholen zijn opnieuw dicht. Vanaf maandag 4 januari gaan de leerlingen daarom thuis aan de slag. De spullen die ze daarvoor nodig hebben kunt u maandagochtend 4 januari 2021[…]

Read more

Agenda

Schooljaar 2021 – 2022
 

 

 

Vakantiedagen
Herfstvakantie 23 oktober t/m 7 november
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari
Paasweekend 15 t/m 18 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 30 april t/m 8 mei
Hemelvaart 26 mei t/m 29 mei
Pinksteren 4 juni t/m 7 juni
Zomervakantie  
Belangrijke data
Voorlopige adviesgesprekken groep 8 15 t/m 19 november
Intocht Sinterklaas 20 november
Schoen zetten op school + bezoek Schiere Piet 24 -25 november

Kinder klozum

3-4 december
Kerstviering 23 december
Letterfeest groep 3 16 februari
Monnikenloop (kinderen zijn ingeschreven) 26 maart
Paasontbijt en Palmpaasoptocht 14 april
EP Eindtoets groep 8 20-21 april
Bevrijdingsdag Schiermonnikoog 11 juni
Eindmusical groep 8 + afscheidsavond 12 juli
Meester- juffendag + L.S.D. 21 juli
   
   
 
 

Onze school

Yn de Mande wil zoveel mogelijk leerlingen in al hun verscheidenheid goed onderwijs bieden. Dat betekent dat we recht doen aan de verschillen tussen onze leerlingen en dat we in onze school met elkaar werken aan het beeld, de sfeer en het karakter van de school.

We besteden aandacht aan christelijke vieringen, zoals Kerstmis en Pasen. De school is een ontmoetingsplaats waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. We gaan actief in op verschillen om ervan te leren en ieder in zijn of haar waarde te laten.

Yn de Mande is een Kivaschool. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Ons bestuur

Het stichtingsbestuur is het bevoegde gezag en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Het bestuur is de interne toezichthouder en de directeur van de school is gemandateerd bestuurder. Het huidige bestuur bestaat uit dhr. C. van der Kolk (voorzitter) en dhr. M. Ab en is een transitie-bestuur totdat er besluiten zijn genomen hoe de bestuurlijke vorm gedaante krijgt voor de toekomst.

Medezeggenschapsraad

De MR is de plek waar teamleden en ouders samen nadenken over vraagstukken binnen de school. De MR geeft adviezen over onderwerpen zoals de vakantieregeling, sollicitatieprocedures, e.d. In het algemeen gaat het om beleidsvraagstukken over kwaliteit, communicatie, organisatie en uitstraling.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De oudergeleding kan contact mee worden gezocht via mr.oudergeleding@yndemande.nl

 

Neem contact op

Adres gegevens

Adres:

F.H. Gasaustraat 22, 9166 RB Schiermonnikoog

Telefoon:

0519 – 53 13 87