Hele leuke Leerkrachten

Het team van onze school bestaat enthousiaste mensen die alles op alles zetten om het beste in uw kind naar boven te halen.

Maak kennis!

Geweldige Leerlingen

De leerlingen op onze school zijn fantastisch in samenwerken. Iets wat altijd goed is op weg naar de toekomst. En zeker ook nodig op Schiermonnikoog.

Bekijk de groepen

Wat is er te doen?

Het hele jaar door zijn er activiteiten gepland voor en door de leerlingen. Van sponsorlopen tot musicals, allemaal even leuk. Wie, wat, wanneer?

Check de agenda!

Opvang in school

Naast de basisschool zitten ook de kinderdagopvang, peuterspeelzaal, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw. Erg gezellig!

Bekijk de opvang

Onze Groepen

Groepen 1 t/m 8

Groep 1/2/3

Eef Veenhuysen en Judith Grilk

Groep 4/5

Jeroen Dwars

Groep 6/7/8

Marnix Boot

Zelfstandigheid
Vrijheid
Samenwerken

Het laatste nieuws

Via onze website blijft u altijd op de hoogte van de laatste informatie op school.

Vacature voor schooljaar 2021-2022 Leerkracht bovenbouw 1fte.

Agenda

Schooljaar 2020 – 2021

Vakantiedagen
Herfstvakantie 17-10-20 / 01-11-20
Kerstvakantie 19-12-20 / 03-01-21
Voorjaarsvakantie 20-02-21 / 28-02-21
Paasweekend 02-04-21 / 05-04-21
Koningsdag 27-04-21
Meivakantie 01-05-21 / 09-05-21
Hemelvaart 13-05-21 / 14-05-21
Pinksteren 23-05-21 / 24-05-21 / 25-05-21
Zomervakantie 16-07-21 / 22-08-21
Belangrijke data
Oudergesprekken Week 42
Letterfeest groep 3 (ouders welkom) 17 februari 2021
Monnikenloop (kinderen zijn ingeschreven) 27 maart 2021
Palmpaasoptocht (leuk als u langs de route staat) + Paasontbijt 1 april 2021
IEP Eindtoets groep 8 14-15 april
Koningsspelen (middag VRIJ) 23 april 2021
Kamp groep 4-5 11-12 mei 2021
Kamp groep 6-7-8 19-20-21 mei 2021
Bevrijdingsdag Schiermonnikoog 11 juni
Meester- en juffendag (en laatste schooldag) 15 juli 2021
Eindmusical groep 8 + afscheidsavond alle kinderen  2 juli (onder voorbehoud)
Start zomer (kinderen VRIJ) 16 juli

Onze school

Yn de Mande wil zoveel mogelijk leerlingen in al hun verscheidenheid goed onderwijs bieden. Dat betekent dat we recht doen aan de verschillen tussen onze leerlingen en dat we in onze school met elkaar werken aan het beeld, de sfeer en het karakter van de school.

We besteden aandacht aan christelijke vieringen, zoals Kerstmis en Pasen. De school is een ontmoetingsplaats waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. We gaan actief in op verschillen om ervan te leren en ieder in zijn of haar waarde te laten. Yn de Mande is een Kivaschool. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Ons bestuur

Het stichtingsbestuur is het bevoegde gezag en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Het bestuur is de interne toezichthouder en de directeur van de school is gemandateerd bestuurder. Het huidige bestuur bestaat uit dhr. C. van der Kolk (voorzitter) en dhr. M. Ab en is een transitie-bestuur totdat er besluiten zijn genomen hoe de bestuurlijke vorm gedaante krijgt voor de toekomst.

Medezeggenschapsraad

De MR is de plek waar teamleden en ouders samen nadenken over vraagstukken binnen de school. De MR geeft adviezen over onderwerpen zoals de vakantieregeling, sollicitatieprocedures, e.d. In het algemeen gaat het om beleidsvraagstukken over kwaliteit, communicatie, organisatie en uitstraling. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De oudergeleding kan contact mee worden gezocht via mr.oudergeleding@yndemande.nl

Neem contact op

Adres gegevens

Adres:

F.H. Gasaustraat 22, 9166 RB Schiermonnikoog

Telefoon:

0519 – 53 13 87