Leerkrachten

Het team van onze school bestaat enthousiaste mensen die alles op alles zetten om het beste in uw kind naar boven te halen.

Maak kennis!

Leerlingen

De leerlingen op onze school zijn fantastisch in samenwerken. Iets wat altijd goed is op weg naar de toekomst. En zeker ook nodig op Schiermonnikoog.

Bekijk de groepen

Wat is er te doen?

Het hele jaar door zijn er activiteiten gepland voor en door de leerlingen. Van sponsorlopen tot musicals, allemaal even leuk. Wie, wat, wanneer?

Zie de informatiekalender!

KOOS – Opvang in school

Naast de basisschool zitten ook de kinderdagopvang, peuterspeelzaal, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw. Erg gezellig!

Bekijk de opvang

Onze Groepen

Groepen 1 t/m 8

Combinatiegroepen
 De groepen 1 t/m 8 zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen.
Onderbouw

Groep 1/2 – Eef Veenhuysen, Marieke Meijer

Groep 3/4 – Judith Grilk, Rimada Maris en Eke AB

Bovenbouw

Groep 5/6 – Jeroen Dwars

Groep 7/8 – Marnix Boot

Zelfstandigheid
Kennis
Samenwerken

Onze school

Yn de Mande wil zoveel mogelijk leerlingen in al hun verscheidenheid goed onderwijs bieden. Dat betekent dat we recht doen aan de verschillen tussen onze leerlingen en dat we in onze school met elkaar werken aan het beeld, de sfeer en het karakter van de school.

We besteden aandacht aan christelijke vieringen, zoals Kerstmis en Pasen. De school is een ontmoetingsplaats waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. We gaan actief in op verschillen om ervan te leren en ieder in zijn of haar waarde te laten.

Ons bestuur

Het bestuur is het bevoegde gezag en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Het bestuur is de interne toezichthouder en de directeur van de school is gemandateerd bestuurder. Het huidige bestuur bestaat uit Ineke van Gent (algemeen bestuur) en Jaap Schadenberg (dagelijks bestuur).

Medezeggenschapsraad

De MR is de plek waar teamleden en ouders samen nadenken over vraagstukken binnen de school. De MR geeft adviezen over onderwerpen zoals de vakantieregeling, sollicitatieprocedures, e.d. In het algemeen gaat het om beleidsvraagstukken over kwaliteit, communicatie, organisatie en uitstraling.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De oudergeleding kan contact mee worden gezocht via mr.oudergeleding@yndemande.nl

Neem contact op

Adres gegevens

Adres:

F.H. Gasaustraat 22, 9166 RB Schiermonnikoog

Telefoon:

0519 – 53 13 87