Voorlezen

De rol van ouders bij het (voor)lezen is erg belangrijk. Om hen hier nog meer bij te betrekken is vanuit Bibliotheken Noord Fryslân met jullie school afgesproken dat wij in de nieuwsbrief van school vier keer per jaar ‘nieuws van de lees- en mediaconsulent’ opnemen. In deze zogenoemde ‘Bieb Flits!’ geven wij ouders (voor)leestips en…
Read more