Lytje Hus

Opvang binnen school

Binnen de basisschool is een kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aanwezig. Op de opvang zitten kinderen van alle leeftijden gezellig bij elkaar. Voor peuters is er op gezette tijden een aangepast programma.
De inhoudelijke aansturing van de opvang ligt bij de directie van de basisschool. Zo zorgen we voor een soepele overgang naar de basisschool. De administratieve aansturing valt onder Stichting Kinderopvang Friesland.

Kinderopvang

Kinderen die nog niet naar school gaan, kunnen binnen school naar de kinder- en peuteropvang. De pedagogisch medewerkers vangen ze met alle geborgenheid, warmte en veiligheid op.
Tijdens de lunch en na schooltijd heerst er een gezellige drukte als ook de kinderen van de Buitenschoolse Opvang komen.

Kleuteropvang

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar peuteropvang It Lytjhús. De peuteropvang is een veilige en vertrouwde omgeving waarin het kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen.
Kinderen op de peuteropvang maken allemaal gebruik van het VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ook peuters die verder geen gebruik maken van de opvang, zijn welkom in It Lytjehús, de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd is uw kind van harte welkom bij de buitenschoolse opvang. Na school kunnen de kinderen eerst even bijkomen van de schooldag. Met een cracker of wat fruit en drinken, zitten we allemaal bij elkaar aan de grote tafel. Daarna is er tijd om te spelen. We maken onder begeleiding gebruik van het schoolplein. Soms maken we ook een uitstapje naar de kinderboerderij. In de vakanties of tijdens studiedagen zijn de kinderen ook welkom bij de opvang.

Peuteropvang It Lytjehús

It Lytjhús is een VVE-locatie. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een VVE peuteropvang werkt met een speciaal VVE programma. Dit programma is met name gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook andere ontwikkelingsgebieden van kinderen krijgen door het gebruik van dit programma extra aandacht. Daarmee legt de peuteropvang een goede basis en wordt het jonge kind goed voorbereid op de basisschool. Dit is de doorgaande ontwikkellijn die gemeente en scholen graag verder willen vormgeven in het leer-en ontwikkelcentrum.

Opbouw van uren

Vanuit de overheid is bepaald dat een peuter tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar 960 uur VVE moet kunnen krijgen . Dit vertaalt zich naar de onderstaande verdeling van uren. Hierin zit een langzame opbouw van uren gedurende de periode dat een kind naar de peuteropvang gaat. De overgang naar de basisschool zal vervolgens minder groot zijn.
De dagdelen dat uw kind naar de peuteropvang gaat staan vast; er kan niet worden geruild met dagen omdat de indeling gericht is naar leeftijd en personeel.

Inschrijven peuteropvang

U vraagt peuteropvang aan bij Stichting Kinderopvang Friesland. Geef in het opmerkingenveld het aantal uur aan dat u gaat afnemen. Gebruik hiervoor het schema hierboven.

Inschrijven bij Kinderopvang Friesland

Opvangtoeslag

Het is handig om nádat u het contract van Kinderopvang Friesland heeft ontvangen, uw kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Zo weet u precies hoeveel uren u gaat afnemen. Vraag uw toeslag in elk geval binnen drie maanden nadat uw kind naar de opvang gaat aan om geen toeslag te missen.