Lytje Hus

Opvang binnen school

Binnen de basisschool zijn alle vormen van opvang aanwezig. Op de opvang zitten kinderen van alle leeftijden gezellig bij elkaar. Voor peuters is er op gezette tijden een aangepast programma. Op de tussenschoolse opvang zitten alleen basisschoolleerlingen.
De inhoudelijke aansturing van de opvang ligt bij de directie van de basisschool. Zo zorgen we voor een soepele overgang naar de basisschool. De administratieve aansturing (behalve van de tussenschoolse opvang) valt onder Stichting Kinderopvang Friesland.

Direct naar: opvangagenda en nieuwsbrieven
Kinderopvang

Kinderen die nog niet naar school gaan, kunnen binnen school naar de kinder- en peuteropvang. De pedagogisch medewerkers vangen ze met alle geborgenheid, warmte en veiligheid op.

Peuteropvang

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar peuteropvang It Lytjhús. De peuteropvang is een
veilige en vertrouwde omgeving waarin het kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen.

Tussenschoolse opvang

Basisschoolleerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school blijven eten. Dit kan elke dag of af en toe. Een van de meesters of juffen eet met de kinderen mee. 

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd is uw kind van harte welkom bij de buitenschoolse opvang. Hier kunnen de kinderen eerst even bijkomen van de schooldag. Daarna is het tijd om te spelen.

Kinderopvang

Kinderen die nog niet naar school gaan, kunnen binnen school naar de kinder- en peuteropvang. De pedagogisch medewerkers vangen ze met alle geborgenheid, warmte en veiligheid op.

Tijdens de lunch en na schooltijd heerst er een gezellige drukte als ook de kinderen van de Buitenschoolse Opvang mee komen spelen.

De opvang beschikt over een knusse slaapruimte en in verschillende speelhoeken kunnen kinderen naar hartenlust spelen. Buiten is een afgesloten, veilig speelterrein. Vrijwel dagelijks maken we ook, onder begeleiding, gebruik van het grote schoolplein.

Als het mogelijk is, doen we samen boodschappen, gaan we naar de kinderboerderij of spelen we in het bos.

Inschrijven kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang It Lytjhús is een VVE-locatie. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een VVE peuteropvang werkt met een speciaal VVE programma. Dit programma is met name gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling. Alle kinderen op de peuteropvang doen mee met het VVE-programma. Voor kinderen met een VVE-indicatie (via het consultatiebureau) krijgen daarnaast extra aandacht.
Ook andere ontwikkelingsgebieden van kinderen krijgen door het gebruik van dit programma extra aandacht. Daarmee legt de peuteropvang een goede basis en wordt het jonge kind goed voorbereid op de basisschool. Dit is de doorgaande ontwikkellijn die gemeente en scholen graag verder willen vormgeven in het leer-en ontwikkelcentrum.

Opbouw van uren

Vanuit de overheid is bepaald dat een peuter tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar 960 uur VVE moet kunnen krijgen . Dit vertaalt zich naar de onderstaande verdeling van uren. Hierin zit een langzame opbouw van uren gedurende de periode dat een kind naar de peuteropvang gaat. De overgang naar de basisschool zal vervolgens minder groot zijn.
De dagdelen dat uw kind naar de peuteropvang gaat staan vast; er kan niet worden geruild met dagen omdat de indeling gericht is naar leeftijd en personeel.

Inschrijven peuteropvang

U vraagt peuteropvang aan bij Stichting Kinderopvang Friesland. Geef in het opmerkingenveld het aantal uur aan dat u gaat afnemen. Gebruik hiervoor het schema hieronder.

Inschrijven peuteropvang

Opvangtoeslag belastingdienst

Het is handig om nádat u het contract van Kinderopvang Friesland heeft ontvangen, uw kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Zo weet u precies hoeveel uren u gaat afnemen. Vraag uw toeslag in elk geval binnen drie maanden nadat uw kind naar de opvang gaat aan om geen toeslag te missen.

Opbouw uren peuteropvang

Tussenschoolse opvang

Basisschoolleerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school blijven eten. Dit kan op vaste dagen of af en toe. Onder begeleiding van een van de meesters of juffen eten kinderen hun eigen meegebrachte boterham en drinken.

De kinderen die op vaste dagen komen, kunnen gebruik maken van een strippenkaart. Deze kaart staat op familienaam en blijft op school. Kinderen die af en toe overblijven kunnen gepast contant betalen bij de overblijfleerkracht.

Kosten strippenkaart
5 strippen € 15,-
10 strippen € 30,-
20 strippen € 60,-

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd is uw kind van harte welkom bij de buitenschoolse opvang. Hier kunnen de kinderen eerst even bijkomen van de schooldag. Met een cracker of wat fruit en drinken, zitten we allemaal bij elkaar aan de grote tafel. Daarna is er tijd om te spelen. De grotere kinderen kunnen vaak spelen in de gemeenschappelijke ruimte van school. We maken onder begeleiding vaak gebruik van het schoolplein. Soms maken we ook een uitstapje naar de kinderboerderij.

In de vakanties of tijdens studiedagen zijn de kinderen ook welkom bij de opvang. We maken er dan vaak een feestje van: een keer pannenkoeken eten tijdens de lunch of een uitje naar het bos. Ook kunnen we in vakanties soms gebruikmaken van de schoolkinderkeuken om zelf iets lekkers te maken.

Kinderen die naar de BSO gaan, kunnen hier voor dezelfde prijs tussen de middag komen eten. Ze hoeven hiervoor niet zelf brood en/of drinken mee te nemen.

Inschrijven buitenschoolse opvang
Agenda / nieuwsbrieven 

Beslisboom corona

Op 23 augustus begint de peuterspeelzaal weer  voor de 3 jarigen en op dinsdagochtend volgt de rest van alle 2,5 jarigen.

Mocht u de dagen van uw peuter willen aanpassen aan de leeftijd neem dan zo snel mogelijk contact op met SKF. Veranderingen van uren gaan altijd in per de 1e of 15e van de maand.